Trening słuchowy Neuroflow

Czas trwania etapu: 24 sesje treningowe, każda trwająca ok. 25-35 minut
Miejsce ćwiczeń: W domu i/lub w gabinecie terapeutycznym
Jak często: 3 razy w tygodniu

Dla kogo?

Trening Neuroflow ATS polecany jest dla dzieci, które mają trudności:

 • w skupieniu uwagi
 • w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
 • z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
 • z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
 • prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
 • często sprawia wrażenie nieobecnego

Z treningu mogą też skorzystać współpracujące dzieci z ADHD, nadwrażliwością słuchową, z afazją, z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa lub upośledzeniem umysłowym. Trzeba pamiętać jednak, że u tej grupy dzieci nie można postawić diagnozy CAPD - ćwiczenia mają wtedy charakter wspomagający rozwój mowy i wyższych funkcji słuchowych.

Trening Neuroflow jest treningiem AKTYWNYM, czyli wymaga współpracy i zaangażowania dziecka w ćwiczenia. Nie stosujemy ćwiczeń, które pozwalają dziecku biernie uczestniczyć w treningu.

Do Neuroflow ATS mogą przystąpić dzieci współpracujące od 4 r.ż, bez górnego limitu wieku.

ĆWICZENIA TERAPEUTYCZNE

Trening Neuroflow ATS ® przygotowywany jest w oparciu o wyniki testów diagnostycznych dziecka oraz kwestionariusza diagnostycznego. W zależności od problemów, trening może składać się z różnych ćwiczeń. Niektóre z nich, to:

 • ASPN, czyli ćwiczenia rozumienia mowy w szumie -polegają one na słuchaniu przez dziecko słów, wyrażeń i zdań wypowiedzianych przez lektora i dodatkowo będzie słyszało szum. Celem ćwiczenia jest nauczenie dziecka ignorowania dźwięków rozpraszających (np. rozmów w klasie, hałasu na ulicy) i skupieniu uwagi na rozmówcy (np. nauczycielu, rodzicu).
 • Ćwiczenia rozdzielnouszne, tzw. dychotyczne - polegają one na słuchaniu przez dziecka dwóch lektorów jednocześnie, z czego każdy wypowiada różne słowa, wyrażenia, zdania. Celem ćwiczenia jest skupienie uwagi dziecka na jednym z uszu i ignorowanie dystraktora z ucha drugiego, przez co łatwiej mu będzie zrozumieć mowę w hałasie w życiu codziennym (np. gdy przy stole rozmawia kilka osób).
 • Analiza/synteza fonologiczna - są to ćwiczenia polegające na zapamiętaniu sekwencji słów/liczb, analizie głoskowej, rozpoznaniu słów rymujących się. Ich celem jest rozwój zdolności czytania i pisania u dziecka.
 • Ćwiczenia rozdzielnouszne, fonologiczne - polegają na rozróżnieniu przez dziecko dwóch podobnie brzmiących słów wypowiedzianych na raz. Specyfiką tego ćwiczenia jest wykorzystanie słów podobnych pod względem fonologicznym, np. panie-banie, leczenie-leżenie.
 • Opowiadania, wierszyki, zagadki - polegają na wysłuchaniu dłuższego tekstu, zapamiętanie jego treści, a następnie odpowiedzenie na pytania. Ma to na celu ćwiczenie umiejętności utrzymania koncentracji dziecka.

Jak wykupić trening Neuroflow ATS?

Pierwszym krokiem jest wykonanie diagnozy Neuroflow w jednym z ośrodków. Listę miejsc, gdzie można się umówić na wizytę znajdziecie na naszej stronie w zakładce “Dla Rodziców”.

Po wizycie diagnostycznej, wyniki badań będą już zapisane w naszej bazie, a na Państwa adres mailowy przyjdzie wiadomość z danymi do zalogowania się na konto.

Aby rozpocząć trening z dzieckiem, należy wykonać przelew na nasze konto - można zapłacić przez PayU po zalogowaniu na konto Neuroflow ATS lub wykonać przelew tradycyjny podając imię i nazwisko dziecka w tytule przelewu. W ciągu 7 dni roboczych skontaktujemy się z Państwem mailowo informując, że po zalogowaniu się na konto dziecka, będą już czekały gotowe ćwiczenia.

Po ukończeniu każdego z etapów, należy umówić się na wizytę kontrolną, aby omówić postępy dziecka, wykonać rediagnozę oraz podjąć decyzję o kontynuacji kolejnych etapów treningu Neuroflow ATS®.

W razie pytań prosimy o kontakt z Providerem, który przeprowadził diagnozę.

ul. Nad Wodą 1, Szczytniki
kontakt@centrum-rozwoju-dziecka.pl
885 305 669
Dane kontaktowe
Godziny otwarcia
 • Poniedziałek - Piątek
  10.00 - 18.00
 • Sobota
  8.00 - 14.00